شما ميتوانيد کد قالب وبلاگ هاي ديگر را در اينجا کپي کنيد و با زدن کليد ترجمه قالب اون رو تبديل به قالب جديد مون فا نماييد وبا کپي کردن کد ترجمه شده وقرار دادن درقسمت ويرايش قالب مديريت وبلاگ خودتون قالب وبلاگي رو که دوست داريد نصب کنيد
 

              

 

مبدل | مترجم قالب بلاگفا به پیروز فا
کد قالب بلاگفا
کد ترجمه شده مون فا